Onze diensten

Verwerken bedrijfsadministraties

Als ondernemer is het van belang dat u altijd up-to-date inzicht heeft in de financiële situatie van uw bedrijf.

Salarisadministratie

De wet- en regelgeving dient te worden bijgehouden, wijzigen in cao’s en bedrijfstakregelingen worden gevolgd.
keyboard of laptop with blurred businessman on background

Advies en management-
informatie

Stelt u zelf ieder jaar financiële en bedrijfseconomische doelen en volgt u of deze worden gerealiseerd?

Opmaken jaarrekeningen

Het jaarrapport wordt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving samengesteld.

Fiscale aangiften

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van de belastingaangifte, en een direct aanspreekpunt bij de belastingdienst.

Netwerk van specialisten

Soms komt het voor dat er een specifiek advies nodig is, hiervoor werken wij samen met een scala van professionele specialisten.