Welkom bij Connect Administraties & Advies

Onze rol

Wij zijn uw kennispartner, klankbord en vertrouwenspersoon.

Vaste prijsafspraak

Geen financiële verrassingen

Persoonlijk contact

Automatisering vervangt niet uw persoonlijk contact met ons.

Een actuele en correcte administratie zorgt ervoor dat u snel kunt reageren op de gevolgen van (veranderende) marktomstandigheden. Wij zijn van mening dat automatisering niet het persoonlijk contact met uw accountant of adviseur vervangt.

Onze rol is enorm belangrijk. Naast het samenstellen van de jaarcijfers en het tijdig verzorgen van de fiscale aangiften denken wij met u mee en geven u gevraagd, en vaak ook ongevraagd, gerichte tips en adviezen. Voor onze dienstverlening ontvangt u een offerte. Zo weet u exact waar u aan toe bent. Afspraak = afspraak.

Onze diensten

Verwerken bedrijfsadministraties

Als ondernemer is het van belang dat u altijd up-to-date inzicht heeft in de financiële situatie van uw bedrijf.

Salarisadministratie

De wet- en regelgeving dient te worden bijgehouden, wijzigen in cao’s en bedrijfstakregelingen worden gevolgd.

Avies en management-
informatie

Stelt u zelf ieder jaar financiële en bedrijfseconomische doelen en volgt u of deze worden gerealiseerd?

Opmaken jaarrekeningen

Het jaarrapport wordt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving samengesteld.

Fiscale aangiften

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van de belastingaangifte, en een direct aanspreekpunt bij de Belastingdienst.

Netwerk van specialisten

Soms komt het voor dat er een specifiek advies nodig is, hiervoor werken wij samen met een scala van professionele specialisten.